iPhone - Sende musik, videoer m.m.

background image

Sende musik, videoer m.m.

Med iMessage og Mms kan du sende fotografier, videoer, lokaliteter, kontaktoplysninger og
memoer.
Sende et fotografi eller en video: Tryk på .

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPhone kan, om nødvendigt, komprimere
foto- og videobilag.

Sende en lokalitet

I Kort skal du trykke på

for at få en lokalitet, trykke på Del lokalitet

(nederst på skærmen) og derefter trykke på Besked.

Sende kontaktoplysninger

I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på
Infoskærmen og derefter trykke på Besked.

Sende et memo

I Memoer skal du trykke på , trykke på memoet, trykke på Del og derefter
trykke på Besked.

Arkivere et fotografi eller en video,
som du modtager, i albummet
Kamerarulle

Tryk på fotografiet eller videoen, og tryk på

.

Kopiere et fotografi eller en video

Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

Arkivere modtagede
kontaktoplysninger

Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller “Føj til eksisterende
kontakt”.