iPhone - Redigere samtaler

background image

Redigere samtaler

Hvis du kun vil beholde en del af en samtale, kan du slette de dele, du ikke vil beholde. Du kan
også slette hele samtaler fra listen Beskeder.
Redigere en samtale: Tryk på Rediger, vælg de dele, der skal slettes, og tryk på Slet.

Slette al tekst og alle bilag uden at
slette samtalen

Tryk på Rediger, og tryk på Slet alt.

Slette en samtale

Skub til samtalen, og tryk på Slet.