iPhone - Spillelister

background image

Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med titlen på
den valgte sang.

Opdatere en Genius-spilleliste

Tryk på Opdater i spillelisten.

Oprette en Genius-spilleliste med
en anden sang

Tryk på Genius-spilleliste, og tryk derefter på Ny og vælg en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste Tryk på Genius-spillelisten og derefter på Slet.

Genius-spillelister oprettet på iPhone kopieres til computeren, når du synkroniserer med iTunes.

Bemærk: Når en Genius-spilleliste er synkroniseret til iTunes, kan du ikke længere slette den
direkte fra iPhone. Brug iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og
slette spillelisten.

Spillelister

Du kan oprette og redigere dine egne spillelister på iPhone eller redigere spillelister synkroniseret
fra iTunes på computeren.
Oprette en spilleliste: Vis Spillelister, og tryk på “Tilføj spillelisten” nær toppen af listen. Indtast en
titel, tryk på for at vælge de sange og videoer, du vil inkludere, og tryk derefter på OK.
Når du opretter en spilleliste og derefter synkroniserer iPhone til computeren, synkroniseres
spillelisten til iTunes-biblioteket.
Redigere en spilleliste: Vis Spillelister, og vælg den spilleliste, du vil redigere. Tryk på Rediger, og:

Â

Tilføje flere sange: Tryk på .

Â

Slette en sang: Tryk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPhone.

Â

Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen: Træk .

Dine ændringer kopieres til spillelisten i dit iTunes-bibliotek, enten næste gang du synkroniserer
iPhone med computeren, eller trådløst via iCloud, hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slette en spilleliste

I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke
på Slet.

Fjerne en spilleliste

I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke
på Ryd.

Slette en sang fra iPhone

I Sange skal du skubbe sangen og trykke på Slet.
Sangen slettes fra iPhone, men ikke fra iTunes-biblioteket på din Mac eller
pc.