iPhone - Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

background image

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Betjeningsmuligheder og oplysninger til podcasts og lydbøger vises på skærmen Spiller nu, når
du starter afspilningen.

Spillelinje

Afspilningsmærke

Afspilnings-

hastighed

30 sekunders gentagelse

E-post

Indstille afspilningshastigheden

Tryk på . Tryk igen for at ændre hastigheden.

= Afspil med dobbelt hastighed.
= Afspil med halv hastighed.
= Afspil med normal hastighed.

Hoppe til et sted på tidslinjen

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at nedsætte
afspilningshastigheden.

Vise eller skjule betjeningspanelet

Tryk på midten af skærmen.

Skjule podcastoplysninger

Gå til Indstillinger > Musik.

79

Kapitel 8

Musik