iPhone - Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter

background image

Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter

Udskrive en webside, et PDF-dokument eller et dokument i funktionen Vis: Tryk på , og tryk
derefter på Udskriv.
Du kan få flere oplysninger i “Udskrive” på side 28.