iPhone - Se websider

background image

Se websider

Søg på internettet og

den aktuelle side.

Svirp gennem åbne

websider, eller åbn

en ny side.

Tryk to gange på et

emne, eller knib for at

zoome ind eller ud.

Indtast en webadresse (URL).

Tilføj et bogmærke, føj til læselisten,

føj et symbol til hjemmeskærmen,

eller del eller udskriv siden.

Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen.

Se dine bogmærker eller læseliste.

Vise en webside: Tryk på adressefeltet (i titellinjen) for at få tastaturet frem. Skriv webadressen, og
tryk på Gå.
Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen.

Du kan se websider i stående eller liggende format.

Slette teksten i adressefeltet

Tryk på .

Rulle på en webside

Træk op, ned eller sidelæns.

Rulle inden for en ramme på en
webside

Rul med to fingre inden for rammen.

73

background image

Åbne en ny side

Tryk på , og tryk på Ny side. Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Et
tal inden i angiver antallet af åbne sider.

Gå til en anden side

Tryk på , svirp til venstre eller højre, og tryk derefter på siden.

Stoppe indlæsning af en webside

Tryk på .

Genindlæse en webside

Tryk på i adressefeltet.

Lukke en side

Tryk på , tryk derefter på

ved siden.

Beskytte private oplysninger og
blokere visse websteders mulighed
for at spore din adfærd

Gå til Indstillinger > Safari, og slå Privat browser til.

Definere indstillinger til Safari

Gå til Indstillinger > Safari.