iPhone - Henvisninger

background image

Henvisninger

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Se den adresse, en henvisning
peger på

Hold fingeren på henvisningen.

Registrerede data – f.eks. telefonnumre og e-post-adresser – kan også vises som henvisninger
på websider. Hold en finger på en henvisning for at se de tilgængelige muligheder. Se “Bruge
henvisninger og registrerede data” på side 69.