iPhone - Bogmærker og historie

background image

Bogmærker og historie

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, tryk på , og tryk på Tilføj bogmærke.
Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på
øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.
Se tidligere websider (historie): Tryk på , og tryk derefter på Historie. Du sletter historien ved
at trykke på Ryd.

Åbne en webside med et
bogmærke

Tryk på

.

Redigere et bogmærke eller en
bogmærkemappe

Tryk på

, vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den

mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger.

Brug iCloud til at holde bogmærker
ajour på dine iOS-enheder og
computere

Gå til Indstillinger > iCloud, og slå bogmærker til. Se “iCloud” på side 16.

Synkronisere bogmærker med
webbrowseren på computeren

Se “Synkronisere med iTunes” på side 18.