iPhone - Se bilag

background image

Se bilag

iPhone viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten
i e-post beskeder. iPhone kan afspille mange typer lydbilag, f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan
overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-,
Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.
Se et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget for at åbne det i funktionen Vis. (Du skal muligvis vente, indtil
arkivet er hentet, før du kan se det.)

Åbne et vedlagt arkiv

Hold fingeren på bilaget, og vælg derefter et program at åbne det i. Hvis
ingen af dine programmer understøtter arkivet, og funktionen Vis heller
ikke kan vise det, kan du se navnet på arkivet, men ikke åbne det.

Arkivere et vedlagt fotografi eller
en vedlagt video

Tryk på og hold fingeren på fotografiet eller videoen, og tryk derefter
på Arkiver billede eller video. Emnet arkiveres i albummet Kamerarulle i
programmet Fotos.

Funktionen Vis understøtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

webside

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Billedfremviser, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

Rich Text Format

.txt

tekst

.vcf

kontaktoplysninger

.xls, .xlsx

Microsoft Excel