iPhone - Søge i e-post

background image

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne og i selve brødteksten i e-post beskeder. Mail søger i
hentede beskeder i den aktuelle postkasse. Med iCloud-, Exchange- og nogle IMAP-konti til e-post
kan du også søge i beskeder på serveren.
Søge efter e-post-beskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på
Fra, Til, Emne eller Alle for at vælge, hvilke felter du vil søge i. Hvis din e-post-konto understøtter
det, kan du også søge i beskeder på serveren.

E-post-beskeder kan også inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se “Søge” på side 29.

70

Kapitel 6

Mail