iPhone - Arbejde med flere konti

background image

Arbejde med flere konti

Hvis du har indstillet mere end en konto, får du under afsnittet Konti på skærmen Postkasser
adgang til dine konti. Du kan også trykke på Alle indbakker for at se alle dine indkommende
beskeder på en enkelt liste. Der findes oplysninger om indstilling af ekstra e-post-konti i “E-post-
konti og -indstillinger” på side 71.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på feltet Fra for at vælge den konto, som beskeden skal
sendes fra.