iPhone - Visuel telefonsvarer

background image

Visuel telefonsvarer

Indstille telefonsvareren

På iPhone kan du med visuel telefonsvarer se en liste over dine beskeder og vælge dem, du vil
lytte til eller slette, uden at du først skal høre instruktionerne eller alle de foregående beskeder.

Bemærk: Visuel telefonsvarer findes muligvis ikke i alle områder eller kan være en ekstratjeneste.
Du kan få flere oplysninger hos operatøren. Hvis visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig, skal du
trykke på Besked og følge instruktionerne for at høre dine beskeder.

Antallet af ubesvarede opkald og

beskeder, der ikke er aflyttet.

Første gang du trykker på Besked, beder iPhone dig om at oprette en adgangskode til
telefonsvareren og optage din hilsen på telefonsvareren.
Ændre din hilsen: Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Speciel. Tryk på Optag, og sig
hilsenen. Klik på Stop, når du er færdig.
Tryk på Afspil for at høre et eksempel. Du starter en ny optagelse ved at trykke på Optag igen. Klik
på Arkiver, når du er færdig.

Bruge operatørens standardhilsen

Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Standard.

Indstille en lyd til nye
telefonbeskeder

Gå til Indstillinger > Lyde, og slå Ny besked til. Lyden afspilles en gang for
hver ny telefonbesked.
Hvis kontakten Ring/stille er slået fra, afspiller iPhone ingen påmindelser.

Ændre adgangskode til
telefonsvareren

Gå til Indstillinger > Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Kontrollere telefonbeskeder

Når du trykker på Telefon, viser iPhone antallet af ubesvarede opkald og nye telefonbeskeder.

62

Kapitel 5

Telefon

background image

Tryk på Besked for at se en liste over dine telefonbeskeder.

Træk afspilningsmærket

for at hoppe til et sted i en

besked.

Beskeder, der

ikke er aflyttet

Afspil/pause

Kontaktinfo

Spillelinje

Højttalertelefon (Lyd, når

en Bluetooth-enhed er

tilsluttet. Tryk for at vælge

udgående lyd.)

Returner opkaldet.

Lytte til en besked i telefonsvareren Tryk på Telefonsvarer, og tryk derefter på en besked.
Hvis du allerede har hørt beskeden, kan du afspille den igen ved at trykke en gang til på den. Brug

og til at afbryde og genoptage afspilning.

Når du har hørt en besked, arkiveres den, indtil operatøren sletter den.

Kontrollere telefonbeskeder fra en
anden telefon

Ring til dit eget nummer eller til operatørens nummer til ekstern adgang.

Slette beskeder

Slette en besked: Skub til eller tryk på beskeden, og tryk på Slet.

Bemærk: I nogle områder bliver slettede visuelle telefonbeskeder muligvis fjernet permanent af
operatøren.

Høre en slettet besked

Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk på beskeden.

Fortryde sletning af en besked

Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), tryk på beskeden, og tryk på
Fortryd slet.

Slette beskeder

Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk derefter på Slet alt.