iPhone - Vælge indstillinger til Telefon

background image

Vælge indstillinger til Telefon

I Indstillinger skal du vælge Telefon for at:

Se telefonnummeret på din iPhone

Â

Slå viderestil opkald, opkald venter og nummer til og fra (GSM)

Â

Slå TTY til og fra

Â

Ændre adgangskode til telefonsvareren (GMS)

Â

Slå international hjælp til og fra – når du ringer fra udlandet kan du med international hjælp

Â

ringe til kontakter og favoritter i USA uden at skulle tilføje et præfiks eller en landekode (GSM)
Låse dit SIM-kort, så der kræves en PIN-kode, når du tænder iPhone (kræves af nogle

Â

operatører)

I Indstillinger skal du vælge FaceTime for at:

Slå FaceTime til og fra

Â

Bruge din Apple-id til FaceTime

Â

Tilføje en e-post-adresse til brug for FaceTime

Â

Hvis du vil indstille ringetoner, vibration og lyden til nye beskeder, skal du gå til Indstillinger >
Lyde. Se også “Lyde og kontakten Ring/stille” på side 166.

66

Kapitel 5

Telefon