iPhone - Ringetoner, kontakten Ring/stille og vibration

background image

Ringetoner, kontakten Ring/stille og vibration

iPhone leveres med ringetoner, som du kan bruge til indgående opkald samt til alarmer og
tidtagning i Ur. Du kan også købe ringetoner fra sange i iTunes. Brug kontakten Ring/stille til at
slå ringetonen til og fra, og brug lydindstillingerne til at indstille muligheder til vibration. Som
standard er iPhone indstillet, så den vibrerer, hvad enten den er indstillet til at ringe eller til stille
funktion.
Indstille standardringetonen: Gå til Indstillinger > Lyde > Ringetone.
Slå ringetoner til og fra: Skub kontakten på siden af iPhone. Se “Kontakten Ring/stille” på side 11.

Vigtigt:

Alarmer i Ur afspilles, selvom du indstiller kontakten Ring/stille til stille.

Indstille iPhone til at vibrere: Gå til Indstillinger > Lyde. De separate kontrolmuligheder gør det
muligt at indstille vibration til både ringe- og stille funktion.

Tildele en ringetone til en kontakt

I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Rediger, trykke på
Ringetone og vælge en ringetone.

Købe en ringetone fra iTunes Store Se “Købe musik, lydbøger og toner” på side 120.

Du kan få flere oplysninger i “Lyde og kontakten Ring/stille” på side 166.