iPhone - Internationale opkald

background image

Internationale opkald

Foretage internationale opkald fra dit hjemmeområde

Hvis du vil have oplysninger om internationale opkald fra dit hjemmeområde, inklusive takster og
andre gebyrer, skal du kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Bruge iPhone i udlandet

Når du rejser i udlandet kan du muligvis bruge iPhone til at foretage opkald, sende og modtage
sms'er og bruge programmer, der opretter forbindelse til internettet, afhængigt af tilgængelige
netværk.
Slå international roaming til: Kontakt operatøren for at få oplysninger om tilgængelighed og
gebyrer.

Vigtigt:

Samtale-, sms- og data-roaming kræver evt. ekstra betaling. For at undgå at betale for

telefonopkald og data leveret via mobilnetværket (inkl. visuel telefonsvarer), når du bruger
roaming uden for operatørens netværk, kan du slå Samtaleroaming og Data-roaming fra.

Hvis du har en iPhone 4S, der er blevet aktiveret til et CDMA-netværk, kan du muligvis bruge
roaming på GSM-netværk, hvis der er installeret et SIM-kort i telefonen. Se “Installere SIM-
kortet” på side 14. Når du bruger roaming på et GSM-netværk, har iPhone adgang til funktionerne
i et GSM-netværk. Evt. mod betaling. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

65

Kapitel 5

Telefon

background image

Slå samtaleroaming fra på et
CDMA-netværk

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk.
Når du slår Samtaleroaming fra, slår du telefonopkald fra, når du er uden for
operatørens netværk.

Slå Data-roaming fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk.
Når du slår Data-roaming fra, slås dataoverførsler via mobilnetværket fra.
Programmer, der bruger internettet, slås fra, medmindre iPhone har adgang
til internettet via en Wi-Fi-forbindelse. Levering af visuelle telefonsvar slås
fra, medmindre operatøren ikke kræver betaling for det.

Indstille iPhone til at tilføje det
korrekte præfiks ved opkald fra et
andet land:

Gå til Indstillinger > Telefon og slå International hjælp til (findes ikke i alle
områder). På den måde kan du bruge kontakter og favoritter til at foretage
opkald i USA uden at skulle tilføje et præfiks eller en landekode.

Vælge den operatør, der skal
bruges

Gå til Indstillinger > Operatør. Denne mulighed findes kun, når du er uden
for operatørens netværk, og med operatører, der har roaming-aftaler med
din tjenesteudbyder. Du kan få flere oplysninger i “Operatør” på side 166.

Bruge GSM-netværk i udlandet
med en CDMA-aktiveret iPhone

Gå til Indstillinger > Netvæk > Roaming, og slå International CDMA fra.

Få telefonbeskeder, når visuel
telefonsvarer ikke er tilgængelig

Ring op til dit eget nummer (på en CDMA-model skal du taste dit eget
nummer efterfulgt af #), eller hold tasten “1” nede på den numeriske blok.

Slå Mobildata til og fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk.

Slå Mobildata fra

Gå til Indstillinger, tryk på Flyfunktion for at slå den til, og slå Wi-Fi til.
Indgående telefonopkald sendes videre til telefonsvareren. Du foretager
og modtager opkald igen og lytter til dine telefonbeskeder ved at slå
flyfunktion fra.