iPhone - Favoritter

background image

Favoritter

Favoritter giver dig nem adgang til de telefonnumre, du bruger mest.
Føje en kontakts telefonnummer til favoritlisten: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk
på “Føj til Favoritter”. Vælg et telefonnummer eller en e-post-adresse (til FaceTime-opkald). På
iPhone 4 og nyere modeller skal du vælge, om det skal arkiveres som et stemmeopkald eller
FaceTime-opkald.

63

Kapitel 5

Telefon

background image

Du ringer til en favorit ved at trykke på Favoritter og vælge en kontakt. Hvis vises ud for et
navn, foretager iPhone et FaceTime-opkald.

Føje en kontakt til favoritlisten fra
listen over seneste kontakter

Tryk på Seneste, tryk på

ved siden af navnet på kontakten, og tryk

derefter på “Føj til favoritter”.

Slette en kontakt fra listen over
favoritter

Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Tryk derefter på

ved siden af en

kontakt eller et nummer, og tryk på Fjern.

Ændre emners rækkefølge på
favoritlisten

Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Træk derefter ved siden af en
kontakt til en ny placering på listen.