iPhone - FaceTime

background image

Bemærk: FaceTime er måske ikke tilgængeligt i alle områder.
Foretage et FaceTime-opkald: I Kontakter skal du vælge et navn, trykke på FaceTime og på den
e-post-adresse eller det telefonnummer, den pågældende person bruger til FaceTime.
Hvis du vil ringe til en person, der har en iPhone 4 eller nyere modeller, kan du begynde med en
telefonsamtale og derefter trykke på FaceTime.

Når der er forbindelse, vises den andens persons billede på din skærm. Et indsat billede viser, hvad
den anden person ser. Vend iPhone om på siden for at bruge FaceTime i liggende format.

Skift kameraer

Træk billedet til et

tilfældigt hjørne.

Lydløs (du kan høre og se;

personen, der ringer op, kan se, men ikke høre).

Hvis Wi-Fi-netværket er utilgængeligt (f.eks. hvis du er uden for dækningsområdet), får du
mulighed for at ringe op til nummeret igen vha. et almindeligt stemmeopkald.

Bemærk: Når du foretager et videoopkald med FaceTime, vises dit telefonnummer, selvom du har
valgt ikke at vise dit nummer.

61

Kapitel 5

Telefon

background image

Foretage et FaceTime-opkald vha.
Siri eller Stemmekontrol:

Hold knappen Hjem nede, indtil du hører tonen. Med Siri (iPhone 4S)
kan du også bare holde iPhone op til øret, mens skærmen er tændt. Sig
“FaceTime”, efterfulgt af navnet på den person, du vil ringe til.

Blokere FaceTime-opkald

Gå til Indstillinger > FaceTime, og slå FaceTime fra. Du kan også slå
FaceTime fra i Begrænsninger. Se “Begrænsninger” på side 171.

Bruge din Apple-id eller en e-post-
adresse til FaceTime

Gå til Indstillinger > FaceTime, og tryk på “Brug din Apple-id til FaceTime”
eller Tilføj en e-post. Se “FaceTime” på side 61.