iPhone - Diktering

background image

Diktering

Når Siri er slået til, kan du også diktere tekst. Se “Diktering” på side 27.

Selvom du kan oprette e-post-beskeder, sms'er og anden tekst ved at tale direkte til Siri,
foretrækker du måske at diktere. Med diktering kan du redigere en besked i stedet for at udskifte
hele teksten. Diktering giver dig også mere tid til at tænke, mens du skriver beskeden.

55

Kapitel 4

Siri

background image

Siri opfatter pauser som en midlertidig afslutning på din tale og bruger lejligheden til at svare dig.
Selvom det betyder, at du kan have en naturlig samtale med Siri, kan Siri finde på at afbryde dig,
før du er helt færdig, fordi du holdt en tænkepause. Med diktering kan du holde pause lige så tit,
du vil, og fortsætte med at tale, når du er klar.

Du kan også starte med at skrive tekst vha. Siri og fortsætte vha. diktering. Du kan f.eks. oprette
en e-post-besked med Siri og derefter trykke på udkastet for at åbne beskeden i Mail. I Mail kan
du gøre beskeden færdig eller redigere den og foretage andre ændringer, f.eks. tilføje eller fjerne
modtagere, revidere emnet eller ændre den konto, du sender e-post-beskeden fra.

56

Kapitel 4

Siri