iPhone - Lysstyrke

background image

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør
skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPhone skal oplades igen, eller brug Automatisk
lysstyrke.
Justere skærmens lysstyrke: Gå til Indstillinger > Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPhone skal justere
skærmens lysstyrke automatisk

Gå til Indstillinger > Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis
Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPhone skærmens lysstyrke i forhold
til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.