iPhone - Lyde og kontakten Ring/stille

background image

Lyde og kontakten Ring/stille

Du kan indstille iPhone til at afspille en lyd, når du får en ny besked, e-post, tweet-meddelelse,
telefonbesked eller påmindelse. Der kan også afspilles lyde til aftaler, ved afsendelse af e-post,
tastaturklik, og når du låser iPhone.

Når iPhone er indstillet til stille funktion, afspiller den ingen ringetoner, påmindelser eller
lydeffekter. Den afspiller dog alarmer fra Ur og andre lyde.

166

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Skifte mellem ringefunktion og stille funktion: Skub kontakten Ring/stille på siden af iPhone.

Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Kamera og Memoer, selv om kontakten Ring/
stille er indstillet til Stille.

Indstille, om iPhone skal vibrere,
når du modtager et opkald

Gå til Indstillinger > Lyde.

Justere lydstyrken på ringetone og
advarsler

Gå til Indstillinger > Lyde, og træk mærket. Hvis “Skift med knapper” er slået
til, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPhone.

Ændre lydstyrken på andre lyde

Brug lydstyrkeknapperne på siden af iPhone.

Indstille ringetonen

Gå til Indstillinger > Lyde > Ringetone.

Justere ringetoner og advarselslyde Gå til Indstillinger > Lyde, og vælg toner til emnerne på listen.