iPhone - Generelt

background image

Generelt

De generelle indstillinger inkluderer netværk, deling, sikkerhed og andre iOS-indstillinger. Du kan
også finde oplysninger om iPhone og nulstille forskellige iPhone-indstillinger.

Om

Gå til Indstillinger > Generelt > Om for at få oplysninger om iPhone, inkl. ledig lagringsplads,
serienumre, netværksadresser, IMEI (International Mobile Equipment Identity) og ICCID (Integrated
Circuit Card Identifier eller Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), samt
oplysninger om gældende lovgivning.
Ændre enhedens navn: Gå til Indstillinger > Generelt > Om, og tryk på Navn.
Enhedens navn vises i oversigten, når den er sluttet til iTunes og bruges af iCloud.

Softwareopdatering

Med Softwareopdatering kan du hente og installere iOS-opdateringer fra Apple.
Opdatere til den nyeste iOS-version: Gå til Indstilinger > Generelt > Softwareopdatering.

Hvis der findes en nyere version af iOS, skal du følge instruktionerne på skærmen for at hente og
installere opdateringen.

Bemærk: Sørg for, at iPhone er sluttet til en strømkilde, så installeringen, som kan tage flere
minutter, kan afsluttes uden problemer.

167

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Brug

I Brug kan du se mobilbrug, batteristatus og tilgængelig plads. Du kan også se og administrere
lagringsplads i iCloud.
Se brug af mobilnetværk, batteristatus og tilgængelig plads: Gå til Indstillinger > Generelt >
Brug.

Se mobilbrug

Gå til Indstillinger > Generelt > Brug > Mobilbrug.

Administrere lagringsplads i iCloud Gå til Indstillinger > Generelt > Brug > Lagringsplads. Du kan se og slette

sikkerhedskopier, og slå sikkerhedskopiering af kamerarullen fra. Du kan
også købe ekstra lagringsplads i iCloud.
Der findes flere oplysninger i “iCloud” på side 16.

Se programmers lagringsplads

Gå til Indstillinger > Generelt > Brug. Lagringspladsen for hvert installeret
program vises. Tryk på programmets navn for at få flere oplysninger.

Nulstille din brugsstatistik

Gå til Indstillinger > Generelt > Brug > Mobilbrug, og tryk på Nulstil statistik
for at slette statistikken for data og samlet tid.

Vise spænding på batteriet i
procent

Gå til Indstillinger > Generelt > Brug, og slå Batteri i procent til.

Siri

Slå Siri til: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri.
Der findes oplysninger om brugen af Siri og ændring af Siris indstillingerne i “Vælge indstillinger
til Siri” på side 42.

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), bruge
Wi-Fi-indstillinger eller slå Data-roaming til eller fra.

Når et program skal bruge internettet, gør iPhone følgende i rækkefølge, indtil der er forbindelse:

Opretter forbindelse via det senest brugte tilgængelige Wi-Fi-netværk

Â

.

Viser en liste over Wi-Fi-netværk inden for rækkevidde og opretter forbindelse til det, du vælger.

Â

Opretter forbindelse via mobilnetværket (hvis der er et).

Â

Hvis iPhone har forbindelse til internettet via mobilnetværket, vises symbolet , , eller på
statuslinjen.

4G og 3G GSM-mobilnetværkene understøtter samtidig stemme- og datakommunikation. Ved alle
andre mobilforbindelser kan du ikke bruge internettjenester, mens du taler i telefon, medmindre
iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til internettet. Afhængigt af din netværksforbindelse kan
du måske ikke modtage opkald, mens iPhone overfører data via mobilnetværket – f.eks. fra en
webside.

GSM-netværk: Med en EDGE- eller GPRS-forbindelse kan indgående opkald gå direkte til
telefonsvareren under dataoverførsler. Hvis du besvarer indgående opkald, sættes dataoverførsler
på pause.

CDMA: Med EV-DO-forbindelser sættes dataoverførsler på pause, når du besvarer indgående
opkald. På 1xRTT-forbindelser kan indgående opkald gå direkte til telefonsvareren under
dataoverførsler. Hvis du besvarer indgående opkald, sættes dataoverførsler på pause.

Dataoverførslen genoptages, når du afslutter opkaldet.
Slå Mobildata til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk, og slå Mobildata til eller fra.

168

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Hvis Mobildata er slået fra, bruger alle datatjenester kun Wi-Fi, inkl. e-post, webbrowsing, push-
meddelelser og andre tjenester. Hvis Mobildata er slået til, skal der evt. betales til operatøren.
Visse funktioner og tjenester, f.eks. Siri og Beskeder, overfører f.eks. data, og hvis du bruger disse
funktioner og tjenester, kan det medføre yderligere betaling på dit dataabonnement.

Slå Samtaleroaming til eller fra
(CDMA)

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk. Slå Samtaleroaming fra for ikke at
betale, når du bruger andre operatørers netværk. Når operatørens netværk
ikke er tilgængeligt, er der ingen tilgængelige mobiltjenester (data eller
stemme) på iPhone.

Slå Data-roaming til og fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk.
Data-roaming gør det muligt at bruge internettet via et mobilt
datanetværk, når du er i et område, som ikke er dækket af din operatørs
netværk. Når du rejser, kan du f.eks. slå data-roaming fra for at undgå at
skulle betale for roaming. Se “Operatør” på side 166.

Slå 3G til eller fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk. Denne mulighed er ikke
tilgængelig i alle områder.
Med 3G indlæses data fra internettet nogle gange hurtigere, men
det bruger måske mere strøm fra batteriet. Hvis du foretager mange
telefonopkald, er det en god ide at slå 3G fra for at forlænge batteritiden.

Slå Internetdeling til eller fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk > Internetdeling. Se
“Internetdeling” på side 166.

Tilføje en ny VPN-konfiguration

Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.
Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. Hvis VPN
er indstillet på din computer, kan du i de fleste tilfælde bruge de samme
VPN-indstillinger til iPhone.
Se “VPN” på side 165.

Bluetooth

iPhone kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder, f.eks. hovedsæt, hovedtelefoner og
bilsæt, så du kan lytte til musik og tale, uden at du skal bruge hænderne. Du kan også tilslutte
Apple Wireless Keyboard med Bluetooth. Se “Bruge et Apple Wireless Keyboard” på side 27.
Slå Bluetooth til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra.

Oprette forbindelse til en
Bluetooth-enhed

Tryk på enheden på listen Enheder, og følg instruktionerne på skærmen for
at oprette forbindelse til den. Der findes flere oplysninger om Bluetooth-
parring i den dokumentation, der fulgte med enheden.

iTunes Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPhone med iTunes på en computer, der er sluttet til det samme Wi-Fi-
netværk.
Slå iTunes Wi-Fi-synkronisering til: Første gang du indstiller Wi-Fi-synkronisering, skal du slutte
iPhone til den computer, som du vil synkronisere med. Du finder instruktioner i “Synkronisere med
iTunes” på side 18.

Når du har konfigureret Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPhone automatisk med iTunes en
gang om dagen, når den er sluttet til en strømkilde og:

iPhone og computeren er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

Â

iTunes er åbent på computeren.

Â

169

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Se datoen og tidspunktet for den
sidste synkronisering

Gå til Indstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synk.

Synkronisere med iTunes med det
samme

Gå til Indstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synk., og tryk på Synkroniser
nu.

Spotlight-søgning

Indstillingen Spotlight-søgning sikrer, at du kan anføre, hvilke indholdsområder funktionen Søg
skal søge i, og ændre rækkefølgen af resultaterne.
Indstille, hvilke indholdsområder der skal søges i af Søg: Gå til Indstillinger > Generelt >
Spotlight-søgning, og vælg de emner, du vil søge i.

Indstille rækkefølgen af kategorier
til søgeresultater

Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning. Hold ved siden af et
emne nede, og træk opad eller nedad.

Automatisk lås

Når du låser iPhone, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at
uvedkommende bruger iPhone. Du kan stadig modtage opkald og sms'er, og du kan justere
lydstyrken og bruge mikrofonknappen på øretelefonerne til iPhone, når du lytter til musik eller
taler i telefon.
Indstille intervallet, før iPhone låses: Gå til Indstillinger > Generelt > Automatisk lås, og vælg
derefter et tidspunkt.

Lås med kode

iPhone kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.
Indstille en adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og skriv en kode på 4
cifre.
Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone. Se “Opdatere og gendanne
software til iPhone” på side 180.

Slå lås med kode fra eller ændre
din kode

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Vælge, hvor længe der skal gå, før
der kræves en kode

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på
Kræv kode, og vælg, hvor længe iPhone vil vente, efter at den er blevet låst,
før den beder om en kode for at kunne blive låst op igen.

Slå Enkel adgangskode til eller fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.
En enkel adgangskode består af fire cifre. Du kan øge sikkerheden ved at slå
Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af
tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn.

Undgå adgang til Siri, når iPhone
er låst

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode > Siri. Se “Vælge indstillinger
til Siri” på side 42.

Slå Stemmeopkald til eller fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.
Når du slår stemmeopkald fra, forhindrer du andre i at foretage et opkald,
når iPhone er låst. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Siri er slået fra.
Du kan få flere oplysninger om opkald vha. Siri i “Telefon” på side 44.

Slette data efter ti mislykkede
forsøg på at skrive en korrekt
adgangskode

Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og tryk på Slet data.
Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles
alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi
krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret med 256 bit AES-
kryptering) fjernes.

170

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for nogle programmer og købt indhold. F.eks. kan forældre
begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.
Slå begrænsninger til: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå
begrænsninger til.

Vigtigt:

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone. Se “Opdatere og

gendanne software til iPhone” på side 180.

Du kan foretage følgende begrænsninger:

Safari

Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at
gennemse internettet eller få adgang til webklip.

YouTube

YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.

Kamera

Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder.

FaceTime

Du kan ikke foretage eller modtage videoopkald med FaceTime.

iTunes

iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se
eksempler på, købe eller hente indhold.

Ping

Du kan ikke få adgang til Ping eller nogen af dets funktioner.

Installere
programmer

App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere
programmer på iPhone.

Slette
programmer

Du kan ikke slette programmer på iPhone.

vises ikke på programsymboler, når du tilpasser

hjemmeskærmen.

Siri

Du kan ikke bruge Siri. Stemmekommandoer og diktering er slået fra.

Anstødeligt
sprog

Siri forsøger at erstatte de anstødelige ord, du siger, med stjerner og biplyde.

Lokalitet

Slå lokalitetstjenester fra for enkelte programmer. Du kan også låse lokalitetstjenester, så der
ikke kan foretages ændringer i indstillingerne, inkl. godkende ekstra programmer til at bruge
tjenesterne.

Konti

De aktuelle indstillinger i E-post, kontakter, kalender er låst. Du kan ikke tilføje, ændre eller slette
konti. Du kan heller ikke ændre iCloud-indstillinger.

Indkøb i
programmer

Slå Indkøb i programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller
funktionalitet fra programmer, der er hentet fra App Store.

Kræv
adgangskode

Kræver, at du indtaster din Apple-id til indkøb i programmer efter den tidsperiode, du angiver.

Indstille
begrænsninger
på indhold

Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Du kan indstille begrænsninger vha.
et lands vurderingssystem til musik, podcasts, film, tv-udsendelser og programmer. Indhold, der
ikke opfylder kravene i den valgte vurdering, vises ikke på iPhone.

Spil med flere
spillere

Når Spil med flere spillere er slået fra, kan du ikke anmode om et spil, sende og modtage
invitationer til at spille eller tilføje venner i Game Center.

Tilføje venner

Når Tilføje venner er slået fra, kan du ikke sende eller modtage venneanmodninger i Game
Center. Hvis Spil med flere deltagere er slået til, kan du fortsætte med at spille med de
eksisterende venner.

Dato & tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for
verdensure og kalendere.
Vælge, om iPhone skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Indstillinger > Generelt
> Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle områder.)

171

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Vælge, om iPhone skal opdatere
dato og tid automatisk:

Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller
fra.
Hvis iPhone er indstillet til at opdatere tiden automatisk, hentes det
korrekte klokkeslæt via mobilnetværket og opdateres til den tidszone, du
befinder dig i.
Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Når du er
ude at rejse, kan iPhone måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstille dato og tid manuelt

Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk
på Tidszone for at indstille din tidszone. Tryk på knappen “Dato & tid”, og
tryk derefter på Indstil dato & tid, og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Du kan slå tastaturet til forskellige sprog til, og du kan slå funktioner som stavekontrol til og fra.
Du kan få flere oplysninger om brug af tastaturet i “Skrive” på side 24.

Du kan få flere oplysninger om brug af internationale tastaturer i Appendiks A, “Internationale
tastaturer,” på side 174.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPhone, slå tastaturer til forskellige
sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.
Indstille sproget på iPhone: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Sprog.

Indstille kalenderformatet

Gå til Generelt > International > Kalender, og vælg formatet.

Indstille sproget til Siri og
stemmekontrol

Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg et
sprog.

Indstille dato, tid og formater til
telefonnumre

Gå til Indstillinger > Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit
område.
Områdeformatet bestemmer også det sprog, der bruges til de datoer og
måneder, der vises i programmer.

Tilgængelighed

Du slår tilgængelighedsfunktioner til ved at vælge Tilgængelighed og vælge de ønskede
funktioner. Se Kapitel 31, “Tilgængelighed,” på side 147.

Beskrivelser

Denne indstilling vises, når du installerer en eller flere beskrivelser på iPhone. Tryk på Beskrivelser
for at se oplysninger om de installerede beskrivelser.

Nulstille

Du kan nulstille ordbogen, netværksindstillingerne, layoutet af hjemmeskærmen og
lokalitetsadvarsler. Du kan også slette alt indhold og alle indstillinger.
Slette alt indhold og alle indstillinger: Gå til Generelt > Nulstil, og tryk på Slet alt indhold og alle
indstillinger.
Når du har bekræftet, at du vil nulstille iPhone, fjernes alt indhold, dine oplysninger og
indstillinger. iPhone kan ikke bruges, før den er indstillet igen.

172

Kapitel 32

Indstillinger

background image

Nulstille alle indstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil alle indstillinger.
Alle indstillinger nulstilles.

Nulstille netværksindstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil
netværksindstillinger.
Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere
brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en
konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så
en evt. netværksforbindelse afbrydes. Indstillingerne Wi-Fi og “Spørg før
tilslutning” vil stadig være slået til.
Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse
ved at gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge
beskrivelsen og trykke på Fjern. Det vil også fjerne andre indstillinger eller
konti i beskrivelsen.

Nulstille tastaturordbogen

Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.
Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPhone foreslår,
når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til
tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du
har tilføjet.

Nulstille hjemmeskærmens layout

Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens
layout.

Nulstille lokalitetsadvarsler

Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.
Lokalitetsadvarsler er forespørgsler, der kommer fra programmer, om brug
af lokalitetstjenester. iPhone viser en lokalitetsadvarsel for et program,
første gang programmet beder om tilladelse til at bruge lokalitetstjenester.
Hvis du trykker på Annuller som svar på forespørgslen, vises den ikke
igen. Du nulstiller lokalitetsadvarsler, så der vises en forespørgsel for hvert
program igen, ved at trykke på Nulstil lokalitetsadvarsler.