iPhone - Kapitel 32:  Indstillinger

background image

Indstillinger

32

Med Indstillinger kan du konfigurere iPhone, vælge muligheder til programmer, tilføje konti og
vælge andre indstillinger.