iPhone - TTY-understøttelse

background image

TTY-understøttelse

Du kan bruge iPhone TTY Adapter-kablet (sælges separat i mange områder) til at slutte iPhone
til en TTY-enhed. Gå til www.apple.com/dk/store (måske ikke tilgængelig i alle områder), eller
kontakt en lokal Apple-forhandler.
Slutte iPhone til en TTY-enhed: Gå til Indstillinger > Telefon, og slå TTY til, og slut derefter iPhone
til TTY-enheden med iPhone TTY Adapter.

Når TTY er slået til på iPhone, vises TTY-symbolet på statuslinjen øverst på skærmen. Der findes
oplysninger om brug af TTY-enheden i den dokumentation, der fulgte med enheden.