iPhone - Specielle vibrationer

background image

Specielle vibrationer

Du kan tildele specielle vibrationsmønstre til telefon- eller FaceTime-opkald fra vigtige kontakter.
Vælg fra eksisterende mønstre, eller opret et nyt.
Slå specielle vibrationer til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Specielle
vibrationer.

Vælg vibrationsmønster til en
kontakt

I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på “vibration”. Hvis
du ikke kan se vibration i kontaktoplysningerne, skal du trykke på Rediger
og tilføje det.

Oprette et nyt vibrationsmønster

Hvis du er ved at redigere en kontakt, skal du trykke på “vibration” og
derefter trykke på Opret ny vibration. Du kan også gå til Indstillinger > Lyde
> Vibration > Opret ny vibration.

Indstille et specielt mønster som
standardmønster

Gå til Indstillinger > Lyde > Vibration, og vælg et mønster.

LED-flash for advarsler