iPhone - Læs det valgte op

background image

Selvom VoiceOver er slået fra, kan du få iPhone til at læse al den tekst op, som du kan vælge.
Slå Læs det valgte op til, og juster talehastigheden: Gå til Indstillinger > Generelt >
Tilgængelighed > Læs det valgte op.

Få tekst læst op

Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Oplæs auto-tekst