iPhone - Kompatibilitet med høreapparater

background image

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har besluttet at følge reglerne for kompatibilitet med høreapparater (HAC, dvs. hearing
aid compatibility) til digitale trådløse telefoner. Disse regler kræver, at visse telefoner testes og
vurderes i henhold til standarderne for høreapparaters kompatibilitet fra American National
Standard Institute (ANSI) C63.19-2007. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater
har to typer vurderinger: Vurderingen “M” står for mindsket radiofrekvensforstyrrelse, der gør
det muligt at arbejde med akustisk kobling med høreapparater, som ikke bruger teleslynge,
og vurderingen “T” står for induktiv kobling med høreapparater, der bruger teleslynge. Disse
vurderinger gives på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest kompatibel. En telefon betragtes som
kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-reglerne, hvis den får vurderingen M3 eller M4
for akustisk kobling og T3 eller T4 for induktiv kobling.

Du kan se de aktuelle vurderinger af kompatibilitet mellem høreapparater og iPhone på
www.apple.com/dk/support/hac.

159

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Vurderinger af kompatibilitet med høreapparater udgør ingen garanti for, at et bestemt
høreapparat fungerer med en bestemt telefon. Nogle høreapparater fungerer måske godt med
telefoner, der ikke opfylder kravene til bestemte vurderinger. Hvis du vil være sikker på, at et
høreapparat og en telefon fungerer sammen, skal du prøve dem, inden du køber.

Høreapparatsfunktion
iPhone 4 GSM har en høreapparatsfunktion, som, når den er aktiveret, kan formindske forstyrrelser
med nogle modeller af høreapparater. Høreapparatsfunktion nedsætter sendestyrken i
mobilradioen i GSM 1900 MHz-båndet og kan føre til nedsat 2G-mobildækning.
Aktivere Høreapparatsfunktion (iPhone 4, kun GSM): Gå til Indstillinger > Generelt >
Tilgængelighed.