iPhone - Hvid på sort

background image

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at bytte om på farverne på skærmen på iPhone. Det kan gøre det nemmere
at læse på skærmen. Når Hvid på sort et slået til, ser skærmen ud som et negativ.
Bytte om på skærmens farver: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hvid på sort.

Læs det valgte op