iPhone - AssistiveTouch

background image

AssistiveTouch hjælper dig med at bruge iPhone, hvis du har svært ved at røre skærmen eller
trykke på knapper. Du kan bruge et kompatibelt tilpasset tilbehør, f.eks. en joystick, sammen med
AssistiveTouch til betjening af iPhone. Du kan også bruge AssistiveTouch uden et tilbehør til at
udføre bevægelser, der falder dig vanskelige.
Slå AssistiveTouch til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch. Du kan
også indstille Tredobbelt klik Hjem til at slå AssistiveTouch til og fra ved at gå til Indstillinger >
Generelt > Tilgængelighed > Tredobbelt klik Hjem.

160

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Justere markørhastighed

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch >
Berøringshastighed.

Vise eller skjule menuen
AssistiveTouch

Klik på den sekundære knap på tilbehøret.

Skjule menuknappen

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Vis altid
menu.

Svirp eller træk med to, tre, fire eller
fem fingre

Tryk på menuknappen, tryk på Bevægelser, tryk på det antal cifre, der
kræves til bevægelsen. Når de tilsvarende cirkler vises på skærmen, skal du
svirpe eller trække i den retning, som bevægelsen kræver. Når du er færdig,
skal du trykke på menuknappen.

Knibebevægelse

Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på Knib. Når
knibecirklerne vises, skal du trykke et tilfældigt sted på skærmen for
at flytte dem og derefter trække cirklerne ind eller ud for at udføre en
knibebevægelse. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Oprette din egen bevægelse

Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på et tomt
bevægelseseksempel. Du kan også gå til Indstillinger > Generelt >
Tilgængelighed > AssistiveTouch > “Opret speciel bevægelse”.

Låse eller rotere skærmen, justere
lydstyrken, skifte mellem ring/stille
eller lade, som om du ryster iPhone

Tryk på menuknappen og derefter på Enhed.

Lade, som om du trykker på
knappen Hjem

Tryk på menuknappen og derefter på Hjem.

Flytte menuknappen

Træk den til en tilfældig placering på skærmen.

Afslutte en menu uden at udføre en
bevægelse

Tryk et tilfældigt sted uden for menuen.