iPhone - Organisere bogreolen

background image

Organisere bogreolen

Brug bogreolen til at gennemse dine bøger og PDF-dokumenter. Du kan også organisere emner i
samlinger.

Hold fingeren på en bog

for at flytte den.

Se samlinger.

Flytte en bog eller et PDF-dokument til en samling: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Vælg
de emner, du vil flytte, tryk på Flyt, og vælg en samling.
Når du føjer en bog eller et PDF-dokument til bogreolen, vises emnet i samlingen Bøger eller
PDF'er. Derfra kan du flytte emnet til en anden samling. Du kan f.eks. oprette samlinger til arbejde
og skole eller til opslag og lystlæsning.

145

Kapitel 30

iBooks

background image

Se en samling

Tryk på navnet på den aktuelle samling øverst på skærmen, og vælg en ny
på den viste liste.

Administrere samlinger

Tryk på navnet på den samling, du ser, f.eks. Bøger eller PDF'er, for at vise
listen over samlinger.
Du kan ikke redigere eller fjerne de indbyggede samlinger Bøger og PDF'er.

Sortere bogreolen

Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, tryk derefter på

,

og vælg en sorteringsmetode blandt mulighederne nederst på skærmen.

Slette et emne fra bogreolen

Tryk på Rediger, og tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil slette, så
der vises et hak ud for dem. Tryk på Slet. Tryk på OK, når du er færdig.
Hvis du sletter en bog, du har købt, kan du hente den igen fra fanen
Purchases i iBookstore.

Søge efter en bog

Gå til bogreolen. Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, og
tryk derefter på . Søgninger undersøger titlen og forfatterens navn.

146

Kapitel 30

iBooks