iPhone - Ændre en bogs udseende

background image

Ændre en bogs udseende

I nogle bøger kan du ændre skriftstørrelse, skrift og farve på sider.
Ændre lysstyrken: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk
derefter på . Hvis du ikke kan se , skal du trykke på

først.

144

Kapitel 30

iBooks

background image

Ændre skrift eller skriftstørrelse

Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk
derefter på

. Tryk på Skrifter for at vælge et skriftsnit. Det er ikke alle

bøger, der understøtter ændring af skrift.
I nogle bøger kan du kun ændre skriftstørrelsen, når iPhone er i stående
format.

Ændre farven på siden og teksten

Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, tryk på

, og tryk derefter på Tema. Denne indstilling gælder for alle bøger, der

understøtter den.

Slå justering og orddeling til og fra Gå til Indstillinger > iBooks. I nogle bøger og PDF-dokumenter kan der ikke

bruges justering eller orddeling.