iPhone - Stemmekontrol

background image

Stemmekontrol

Med stemmekontrol kan du foretage telefonopkald og kontrollere afspilning af musik vha.
stemmekommandoer. På iPhone 4S kan du også bruge Siri til at kontrollere iPhone med stemmen.
Se Kapitel 4, “Siri,” på side 39.

Bemærk: Stemmekontrol findes måske ikke på alle sprog. Stemmekontrol er ikke tilgængelig på
iPhone 4S, når Siri er slået til.

Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med
stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Du kan også trykke på knappen midt på
øretelefonerne til iPhone.

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

Taler ind i iPhone-mikrofonen, som når du foretager et telefonopkald. Du kan også bruge

Â

mikrofonen på Bluetooth-hovedsættet eller et kompatibelt Bluetooth-bilsæt.
Taler klart og naturligt.

Â

Kun siger iPhone-kommandoer og navne og tal. Holder en kort pause mellem kommandoer.

Â

Bruger fulde navne.

Â

Du kan få flere oplysninger om brug af Stemmekontrol, inklusive oplysninger om
brug af Stemmekontrol på forskellige sprog, hvis du går til support.apple.com/kb/
HT3597?viewlocale=da_DK.

Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der
er indstillet til iPhone (gå til Indstillinger > Generelt > International > Sprog). Indstillingerne
i Stemmekontrol gør det muligt at ændre sproget til stemmekommandoer. Nogle sprog er
tilgængelige på forskellige dialekter eller med forskellige accenter.
Skifte sprog eller land: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og tryk på
sproget eller landet.

Stemmekontrol til programmet Musik er altid slået til, men af sikkerhedshensyn kan du forhindre
stemmeopkald, når iPhone er låst.
Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og
slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Se “Stemmeopkald” på side 58 og “Bruge Siri eller stemmekontrol med Musik” på side 80.

30

Kapitel 3

Alt det grundlæggende