iPhone - Skrive

background image

Skrive tekst

Brug tastaturet til at indtaste tekst. Tastaturet retter stavefejl, forudser, hvad du vil skrive, og
lærer af det, du skriver. Afhængigt af det program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå
rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.
Skrive tekst: Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet, og tryk derefter på tastaturet.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den
forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før
du løfter fingeren fra tasten.

Slette det forrige tegn:

Tryk på

.

Skrive store bogstaver

Tryk på Skift , før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold på
Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.

Skrive punktum og mellemrum
hurtigt

Tryk to gange på mellemrumstasten. Du kan slå denne funktion til og fra i
Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Brug automatisk rettelse til at
skrive “’ll”

Skriv “lll”. Skriv f.eks. “indstilllinger” for at få “indstillinger”.

Slå skiftelås til

Tryk to gange på Skiftetasten . Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås
fra. Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Indtaste tal, skilletegn og symboler Tryk på taltasten

. Tryk på symboltasten

for at se flere skilletegn og

symboler.

Definere indtastningsindstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Du skriver et andet tegn ved at

holde fingeren på en tast og

skubbe for at vælge en af

mulighederne.

Automatiske rettelser og stavekontrol

iPhone retter på mange sprog automatisk stavefejl eller viser forslag løbende, mens du skriver. Når
iPhone foreslår et ord, kan du acceptere forslaget uden at afbryde indtastningen.

24

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Bemærk: Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

Foreslået ord

Acceptere forslaget: Skriv et mellemrum, et skilletegn eller et returtegn.
Afvise et forslag: Tryk på “x”.
Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPhone vil
acceptere det ord, du har skrevet.

iPhone understreger muligvis også ord, som du allerede har skrevet og måske har stavet forkert.

Erstatte et forkert stavet ord

Tryk på ordet, og tryk på en af de foreslåede rettelser.
Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du bare skrive det igen.

Slå automatisk rettelse og
stavekontrol til eller fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Genveje og din personlige ordbog

Med genveje kan du nøjes med at skrive et par tegn i stedet for et længere ord eller udtryk. Hele
teksten vises, når du skriver genvejen. Genvejen “epv” bliver f.eks. til “Er på vej!”
Oprette en genvej: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på Tilføj ny genvej.
Føje et ord eller udtryk til din personlige ordbog, så iPhone ikke prøver at rette eller erstatte
det:
Opret genvejen, men lad feltet Genvej være tomt.

Redigere en genvej

Gå til Indstillinger > Tastatur, og tryk på genvejen.

Redigere tekst

Den berøringsfølsomme skærm gør det nemt at ændre tekst, du har skrevet. Et forstørrelsesglas
på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket, hvor det skal være. Gribepunkter
gør det hurtigt at vælge mere eller mindre tekst. Du kan også klippe, kopiere og indsætte tekst og
fotografier i et program eller på tværs af programmer.

25

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Anbringe indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises,
og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

Vælge tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne.

Du kan også trykke to gange for at vælge et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider,
eller e-post, du har modtaget, kan du holde en finger på ordet for at vælge det. Træk håndtagene
for at vælge mere eller mindre tekst.

Klippe eller kopiere tekst

Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.

Indsætte tekst

Tryk på indsætningsmærket, og tryk på Sæt ind. Den sidste tekst, du
klippede eller kopierede, bliver sat ind. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind
for at erstatte teksten.

Fortryde den sidste redigering

Ryst iPhone, og tryk på Fortryd.

Gør tekst fed, kursiv eller
understreget

Tryk på (hvis den findes), og tryk derefter på B/I/U.

Slå definitionen af et ord op

Tryk på (hvis den findes), og tryk derefter på Definer.

Få forslag til andre ord

Tryk på Foreslå (hvis den findes), og tryk derefter på et af ordene.

Tastaturlayout

Du kan bruge Indstillinger til at vælge tastaturlayout til software- og hardwaretastaturer. De
tilgængelige layout afhænger af tastatursproget.
Vælge et tastaturlayout: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og
vælg et tastatur.
Til hvert sprog kan du foretage separate valg til softwaretastaturer på skærmen og eksterne
hardwaretastaturer. Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på tastaturet på iPhone-
skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer layoutet på et Apple Wireless Keyboard, som er
tilsluttet iPhone.

26

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Bruge et Apple Wireless Keyboard

Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (købes separat) til at skrive på iPhone. Apple Wireless
Keyboard forbindes via Bluetooth. Se “Parre en Bluetooth-enhed med iPhone” på side 34.

Når tastaturet et parret med iPhone, opretter det forbindelse, hver gang tastaturet er inden for
rækkevidde (op til ca. 9 meter). Du kan se, at tastaturet er tilsluttet, hvis tastaturet på skærmen
ikke vises, når du trykker i et tekstfelt. Du sparer på batteriet ved at slukke for eller ophæve
pardannelsen med tastaturet, når du ikke bruger det.