iPhone - Søge

background image

Søge i iPhone: Gå til hjemmeskærmen. (Svirp fra venstre til højre på den første hjemmeskærm,
eller tryk på knappen Hjem .) Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på et emne på listen for at åbne det. Tryk på Søg for at
skjule tastaturet og se flere resultater.

Symboler ved siden af søgeresultaterne viser, hvilke programmer resultaterne kommer fra.

iPhone viser måske et tophit baseret på dine tidligere søgninger. Safari-søgeresultaterne
inkluderer muligheder for at søge på internettet eller i Wikipedia.

Program

Hvad søges der i

Kontakter

Fornavn, efternavn og firmanavne

Mail

Felterne Til, Fra og Emne samt beskederne fra alle konti

Kalender

Titler på begivenheder, inviterede, lokaliteter og noter

Musik

Musik (navne på sange, kunstnere og album) og titlerne på podcasts,
videoer og lydbøger

Beskeder

Navne og tekst i beskeder

Noter

Tekst i noter

Påmindelser

Titler

Søg søger også i navne på originale og installerede programmer på iPhone, så hvis du har mange
programmer, kan du bruge Søg til at finde og åbne programmer.

Åbne programmer fra Søg

Skriv programnavnet, og tryk derefter for at åbne programmet direkte fra
søgeresultaterne.

Brug indstillingen Spotlight-søgning til at vælge, hvilket indhold der skal søges i og i hvilken
rækkefølge resultaterne skal vises. Se “Spotlight-søgning” på side 170.

29

Kapitel 3

Alt det grundlæggende