iPhone - Genstarte og nulstille iPhone

background image

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPhone igen, tvinge et program til
at slutte eller nulstille iPhone.
Genstarte iPhone: Tryk på og hold knappen Til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren
hen over mærket for at slukke iPhone. Du tænder iPhone igen ved at trykke på og holde knappen
Til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke kan slukke for iPhone, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPhone. Du
bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPhone.
Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Til/fra nede i nogle få sekunder, indtil
der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet
slutter.
Du kan også afbryde et program ved at fjerne det fra multitaskinglinjen. Se “Åbne og skifte
mellem programmer” på side 19.
Nulstille iPhone: Tryk på og hold knappen Til/fra og knappen Hjem nede i mindst 10 sekunder,
indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks B, “Support og andre oplysninger,” på side 178.

38

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Siri

4