iPhone - Bruge programmer

background image

Bruge programmer

Multi-Touch-skærmen med høj opløsning og enkle fingerbevægelser gør det nemt at bruge
programmer på iPhone.

Åbne og skifte mellem programmer

Tryk på knappen Hjem for at gå til hjemmeskærmen og se dine programmer.
Åbne et program: Tryk på det.

Du vender tilbage til hjemmeskærmen ved at trykke på knappen Hjem igen. Svirp til venstre
eller højre for at se andre hjemmeskærme.

Svirp til venstre eller højre for at

skifte til en anden hjemmeskærm.

Tryk to gange på knappen Hjem for at se multitaskinglinjen, som viser de senest brugte
programmer. Tryk på et program for at åbne det igen, eller svirp for at se flere programmer.

Nyligt brugte programmer

19

background image

Fjerne et program fra
multitaskinglinjen

Hold en finger på programsymbolet, indtil det begynder at vrikke, og tryk
derefter på

. Når du fjerner et program fra multitaskinglinjen, afbrydes

programmet også.

Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner
på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre skærmen for at stoppe rulningen med det samme.
Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget.

Du ruller hurtigt til toppen af en side ved at trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Træk fingeren langs

indekset for at rulle

hurtigt. Tryk på et bogstav

for at hoppe til en sektion.

20

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Tryk på et emne på en liste for at vælge det. Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige
ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes
en e-post-besked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til
vedkommende.

Zoome ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med
fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome
ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at
zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.

Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre skærmen
med alle de programmer, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Se “Zoom” på
side 158.

Bruge stående eller liggende format

Med mange iPhone-programmer kan du bruge skærmen i liggende eller stående format. Vend
iPhone om på siden, hvorefter skærmen også vendes og automatisk justeres, så den passer til den
nye skærmretning.

Du foretrækker måske liggende format, f.eks. når du ser websider i Safari eller skriver tekst.
Websider skaleres til den bredere skærm i liggende format, hvilket gør teksten og billederne
større. Tastaturet på skærmen er også større.

Film, der vises i Videoer og YouTube, vises kun i liggende format. Gadeoversigter i Kort vises også
kun i liggende format.
Låse skærmen i stående format: Tryk to gange på knappen Hjem , svirp hen over bunden af
skærmen fra venstre mod højre, og tryk derefter på .

21

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Symbolet for låsen til stående format vises på statuslinjen, når skærmens retning er låst.