iPhone - Batteri

background image

Batteri

iPhone er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.

Oplade batteriet

ADVARSEL:

Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPhone i Vejledning med vigtige

produktoplysninger på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for
batteriets opladning. Du kan også vise batteriets spænding i procent. Gå til Indstillinger > Generelt
> Brug, og slå indstillingen til under Batteribrug.

Oplader

Opladt

Oplade batteriet: Slut iPhone til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og
USB-strømforsyningen.

Bemærk: Hvis du slutter iPhone til en stikkontakt, kan det starte iCloud-sikkerhedskopiering eller
trådløs iTunes-synkronisering. Se “Sikkerhedskopiere iPhone” på side 178 og “Synkronisere med
iTunes” på side 18.
Oplade batteriet og synkronisere iPhone: Slut iPhone til computeren med det medfølgende
Dock-stik til USB-kabel. Eller slut iPhone til computeren vha. det medfølgende kabel og dokken,
som skal købes separat.

35

Kapitel 3

Alt det grundlæggende

background image

Medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPhone til en
USB 2.0-port på computeren.

Vigtigt:

Batteriet i iPhone kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPhone er sluttet til en computer,

der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPhone, kan opladningen vare
længere.

Vigtigt:

Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPhone, viser den måske et af følgende

billeder, som betyder, at iPhone skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der
næsten ikke er mere spænding tilbage på iPhone, kan skærmen være helt tom i op til to minutter,
før et af billederne om lavt spændingsniveau vises.

eller

Maksimere batteritiden

iPhone bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer
batteriets leve- og driftstid i iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt.
nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPhone kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun
udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan læse mere på www.apple.com/dk/batteries/
replacements.html.