iPhone - Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon

background image

Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon

Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon, der følger med iPhone, er udstyret med
mikrofon, lydstyrkeknapper og en integreret knap, som du kan bruge til nemt at besvare og
afbryde opkald eller styre afspilning af lyd og video.

Knap i midten

Tilslut øretelefonerne for at lytte til musik eller foretage et telefonopkald. Tryk på knappen i
midten for at styre afspilning af musik og besvare eller afbryde opkald, selvom iPhone er låst.

Sætte en sang eller video på pause Tryk på knappen i midten. Tryk en gang til for at genoptage afspilning.

Hoppe til den næste sang

Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten.

Vende tilbage til forrige sang

Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten.

Spole frem

Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten, og hold den
nede.

Spole tilbage

Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten, og hold den
nede.

Justere lydstyrken

Tryk på knappen + eller –.

Besvare et indgående opkald

Tryk på knappen i midten.

Afbryde igangværende opkald

Tryk på knappen i midten.

Afvise et indgående opkald

Tryk på og hold knappen i midten nede i omkring to sekunder, og slip den.
To lave biplyde bekræfter, at du har afvist opkaldet.

Skifte til et indgående eller
ventende opkald og sætte det
aktuelle opkald i venteposition

Tryk på knappen i midten. Tryk en gang til for at skifte tilbage til det første
opkald.

Skifte til et indgående eller
ventende opkald og afbryde det
aktuelle opkald

Tryk på og hold knappen i midten nede i omkring to sekunder, og slip den.
To lave biplyde bekræfter, at du har afsluttet det første opkald.

Bruge Siri eller Stemmekontrol

Tryk på og hold knappen i midten nede. Se Kapitel 4, “Siri,” på side 39 eller
“Stemmekontrol” på side 30.

Hvis du modtager et opkald, mens øretelefonerne er tilsluttet, kan du både høre ringetonen via
højttaleren i iPhone og øretelefonerne.

AirPlay