iPhone - Træne med Nike + iPod

background image

skal varme op og strække ud, før du begynder at træne. Du skal altid være forsigtig og have din
fulde opmærksomhed rettet mod træningen. Sæt om nødvendigt tempoet ned, før du justerer
enheden, når du løber. Hold med det samme op med at træne, hvis du føler smerte, bliver
svimmel, udmattet eller får åndenød. Når du træner, accepterer du de risici, der er forbundet med
fysisk træning, inkl. skader, der kan opstå på basis af sådanne aktiviteter.
Træne med Nike + iPod: Åbn Nike + iPod, tryk på Træninger, og vælg en træningsmetode.
Dataindsamling fortsætter, mens iPhone er på vågeblus.

Sætte træningen på pause eller
genoptage den

Hvis træningen afbrydes, skal du afbryde vågeblus på iPhone og trykke på

på låseskærmen. Tryk på , når du er klar til at begynde.

Afslutte træningen

Afbryd vågeblus på iPhone, tryk på , og tryk på Slut træning.

Ændre træningsindstillinger

Gå til Indstillinger > Nike + iPod.

Kalibrere Nike + iPod