iPhone - Oprette forbindelse til en sensor

background image

Oprette forbindelse til en sensor

Nike + iPod baserer træningsdataene på et signal fra en sensor (sælges separat), som du anbringer
i din sko. Første gang du starter en træning, bliver du bedt om at aktivere sensoren, hvorefter den
automatisk forbindes med iPhone. Du kan også bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde en
sensor med iPhone.

Nike + iPod kan kun forbindes med en sensor ad gangen. Hvis du vil bruge en anden sensor, skal
du bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde den nye sensor .

140

background image

Forbinde sensoren med iPhone: Anbring sensoren i skoen, og gå derefter til Indstillinger > Nike
+ iPod > Sensor.

Forbinde iPhone med en anden
sensor

Gå til Indstillinger > Nike + iPod > Sensor og tryk på Forbind ny.

Træne med Nike + iPod

Når du har aktiveret Nike + iPod og lagt Nike + iPod-sensoren i Nike+-skoen, er du klar til at
indsamle træningsdata.

Vigtigt:

Før du begynder at træne, bør du få foretaget en helbredsundersøgelse hos lægen. Du