iPhone - Kalibrere Nike + iPod

background image

Du sikrer præcise træningsdata ved at kalibrere Nike + iPod til længden på din løbe- eller gåtur.
Kalibrere Nike + iPod Optag en løbe- eller gåtur over en kendt distance på mindst 400 m. Når
du har trykket på Slut træning, skal du trykke på Kalibrer på resumeskærmen til træningen og
indtaste turens faktiske distance.

Nulstille standardkalibreringen

Gå til Indstillinger > Nike + iPod.