iPhone - Optage

background image

Med Memoer kan du bruge iPhone som en bærbar optageenhed vha. den indbyggede mikrofon i
iPhone, et Bluetooth-hovedsæt eller en understøttet ekstern mikrofon. Optagelser, der bruger den
indbyggede mikrofon er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon.

Bemærk: Eksterne mikrofoner skal være designet til at virke med Dock-stikket eller stikket til
hovedsættet på iPhone. Disse inkluderer øretelefoner fra Apple eller autoriseret tilbehør fra
tredjeparter med Apple-logoet “Made for iPhone” eller “Works with iPhone”.

Start, sæt på pause eller stop optagelse.

Optageniveau

Se listen over

optagelser.

Optage

Foretage en optagelse: Tryk på , eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne
til iPhone. Tryk på for at sætte optagelsen på pause eller stoppe den, eller tryk på knappen i
midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.

Justere optageniveau

Flyt mikrofonen tættere på eller længere væk fra det, du optager. Du opnår
den bedste optagekvalitet, hvis det højeste niveau på lydstyrkemåleren er
mellem –3 dB og 0 dB.

Afspille eller gøre start-stoptonen
lydløs

Brug kontakten Ring/stille på iPhone. (I nogle områder afspilles
lydeffekterne til Memoer, selv om kontakten Ring/stille er indstillet til Stille.)

Bruge et andet program under
optagelse

Tryk på knappen Hjem , og åbn et program. Du vender tilbage til Memoer
ved at trykke på den røde linje øverst på skærmen.

138