iPhone - Lytte til en optagelse

background image

Lytte til en optagelse

Afspille en optagelse: Tryk på , tryk på et memo, og tryk på . Tryk på for at holde pause.

Tilpas eller giv

optagelsen en ny etiket.

Lyt til optagelsen.

Vedlæg optagelsen til

en e-post eller sms.

Træk for at hoppe til

et andet sted.

Skift mellem højttaleren og modtageren.

Hoppe til et sted i en optagelse

Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Lytte gennem den indbyggede
iPhone-højttaler i stedet for
gennem modtageren

Tryk på Højttaler.

Tilpasse en optagelse

Tryk på

ved siden af optagelsen, og tryk derefter på Tilpas memo. Træk

kanterne af lydområdet, og tryk derefter på for at se et eksempel. Juster
om nødvendigt, og tryk derefter på Tilpas memo for at arkivere. De dele, du
tilpasser, kan ikke gendannes.