iPhone - Om Kompas

background image

Om Kompas

Det indbyggede kompas viser, i hvilken retning iPhone vender, sammen med de geografiske
koordinater for din aktuelle lokalitet. Du kan få kompasset til at pege mod magnetisk nord eller
sand nord.

Vigtigt:

Magnetiske eller miljømæssige forstyrrelser kan have indflydelse på kompassets

nøjagtighed; magneterne i ørepropperne til iPhone kan også forårsage afvigelser. Brug kun det
digitale kompas som en vejledende retningsangiver og forlad dig ikke på, at det kan bestemme
din præcise lokalitet, nærhed, afstand eller retning.

Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kompas, bliver du måske bedt om at slå dem til.
Du kan bruge Kompas uden at slå lokalitetstjenester til. Se “Lokalitetstjenester” på side 165.

Vælg magnetisk

eller sand retning.

Aktuel lokalitet

Den retning, som

iPhone peger i

Vis din aktuelle lokalitet i Kort.