iPhone - Finde retningen

background image

Finde retningen

Finde den retning, som iPhone peger i: Hold iPhone fladt i hånden og parallelt med jorden. Dens
retning vises øverst på skærmen, og lokaliteten vises nederst.

136

background image

Skifte mellem sand nord og
magnetisk nord

Tryk på .