iPhone - Indstille et interval for vågeblus

background image

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPhone til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.

133

Kapitel 25

Videoer

background image

Indstille et interval for vågeblus: Tryk på Tidtagning i programmet Ur, og svirp for at indstille
antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter
på Start for at starte tidtagningen.
Når tidtagningen er slut, holder iPhone op med at spille musik eller video, lukker åbne
programmer og låser derefter sig selv.