iPhone - Kontaktkonti og -indstillinger

background image

Kontaktkonti og -indstillinger

Du kan tilføje kontaktkonti og justere den måde, kontaktnavne sorteres og vises på.
Tilføje en CalDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på
Tilføj konto.

Du ændrer kontaktindstillinger ved at gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere og foretage
disse indstillinger:

Indstille, hvordan kontakter
sorteres

Tryk på Rækkefølge for at sortere efter fornavn eller efternavn.

Indstille, hvordan kontakter vises

Tryk på Vis rækkefølge, og vælg, om der skal sorteres efter fornavn eller
efternavn.

Importere kontakter fra et SIM-kort Tryk på Importer SIM-kontakter.

Indstille kortet Min info

Tryk på Min info, og vælg kontaktkortet med dit navn og dine oplysninger
på listen.
Kortet Min info bruges af Siri og andre programmer. Brug felterne til
beslægtede personer til at definere forhold, som Siri skal kende, så du f.eks.
kan sige: “call my sister”.

Indstille standardkontoen til
kontakter

Tryk på Standardkonto, og vælg en konto. Når du opretter nye kontakter
uden at anføre en anden konto, lagres de her.

Brug iCloud til at holde Kontakter
ajour på dine iOS-enheder og
computere

Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kontakter til. Se “iCloud” på side 16.

130

Kapitel 24

Kontakter

background image

Videoer

25

Om videoer

Du kan bruge iPhone til at se videoindhold som film, musikvideoer og videopodcasts samt tv-
udsendelser, hvis de er tilgængelige i dit land.