iPhone - Om Bladkiosk

background image

Om Bladkiosk

I Bladkiosk organiseres dine abonnementer på tidsskrifter og aviser vha. reoler, hvor du hurtigt og
let kan få adgang til dine publikationer. Programmet Bladkiosk vises på reolen, og efterhånden
som der kommer nye numre, vises det med et skilt, at de er klar til at blive læst. De leveres
automatisk til iPhone.

Hold fingeren på en

publikation for at flytte den.

Finde Bladkiosk-programmer: Tryk på Bladkiosk for at vise reolen, og tryk derefter på Butik

Når du køber et bladkiosk-program, føjes det til reolen, så du let har adgang til det. Når
programmet er hentet, kan du åbne det for at se indstillingerne til nye numre og abonnementer.

Abonnementer købt fra programmer debiteres din konti i butikken. Se “Butiksindstillinger” på
side 127.

Priser kan variere, og Bladkiosk findes muligvis ikke i alle områder.