iPhone - Læse de nyeste numre

background image

Læse de nyeste numre

Når der udkommer en ny udgave eller et nyt nummer af en avis eller et tidsskrift, henter
Bladkiosk den nye udgave, når der er forbindelse til Wi-Fi, og underretter dig ved at vise et skilt
på publikationens symbol. Du kommer i gang med at læse ved at åbne Bladkiosk og trykke på
programmer med banneret “Ny”.

123

background image

Hvert program administrerer udgaver forskelligt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du sletter,
finder eller arbejder med de enkelte udgaver i programmets hjælp eller under programmets
oplysninger i App Store. Du kan ikke fjerne et Bladkiosk-program fra reolen eller anbringe andre
typer programmer på reolen.
Slå automatiske overførsler fra Gå til Indstillinger > Butik, og slå automatiske overførsler af
publikationen fra.

124

Kapitel 22

Bladkiosk

background image

App Store

23