iPhone - Købe eller leje videoer

background image

Købe eller leje videoer

I iTunes Store (findes muligvis ikke i alle områder) kan du købe og hente film, tv-udsendelser og
musikvideoer. Nogle film kan også lejes i en begrænset periode. Videoindhold kan være i SD-
format (standard definition eller 480p), HD-format (high definition eller 720p) eller begge.
Købe eller leje en video: Tryk på Køb eller Lej.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Se “Kontrollere
status for overførsel” på side 121.

Se et eksempel på en video

Tryk på Eksempel.

Se eksemplet på et fjernsyn vha.
AirPlay og Apple TV

Når eksemplet starter, skal du trykke på

og vælge Apple TV. Se

“AirPlay” på side 33.

Bemærk: Hvis du køber HD-video på iPhone 3GS, overføres videoen i SD-format.