iPhone - Ændre knapperne nederst på skærmen

background image

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Musik, Podcasts, Videoer og Søg nederst på skærmen med andre
knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. tit henter lydbøger men sjældent ser videoer, kan du
erstatte knappen Videoer med Lydbøger.
Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af
skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres
rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Mens du leder efter emner, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.